Klantinzichten nodig om te groeien?

Zonder rubriek Comments Off on Klantinzichten nodig om te groeien?

Je kent je klanten toch? Onze verkopers spreken dagelijks met onze klanten, dus we weten precies wat er speelt! Ken je deze opmerking? Natuurlijk is dat belangrijk, maar ken je de behoeftes van je klanten echt? Durf je business te ontwikkelen op basis van de input van verkoop? Dit kan misleidend zijn en ervoor zorgen dat je de verkeerde keuzes maakt! Klantbehoeften analyseren in een verkoopgesprek is een recept voor verkeerde informatie. Hoe dan wel? Door in de wereld van je doelgroep voor groei (kunnen je klanten zijn, maar hoeft niet) te stappen zonder oordeel en met een nieuwsgierige blik. Hoe doe je dat? Klik hier voor meer informatie.

Commercialiseren van innovaties moeilijk?

Zonder rubriek Comments Off on Commercialiseren van innovaties moeilijk?

Ja, natuurlijk! Uit onderzoek van Booz & Company in 2010 blijkt dat juist deze fase het moeilijkst onder de knie te krijgen is, omdat het bij uitstek het moment is dat alle functies betrokken zijn. De meest succesvolle introducties hebben twee aspecten gemeen die interessant zijn voor het MKB: de juiste selectie van je pilot klant en een goed gecoördineerde rollout. Het is juist de kracht van AdMerito om bedrijven in het MKB te ondersteunen bij het uitvoeren van hun innovaties: zowel in een ondersteunende als ook in een project management rol. Door de brede en frisse blik kunnen nieuwe commerciële wegen gevonden worden, die de waarde van de innovatie verder versterken.Wil je meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Ruimte maken om te groeien?

Zonder rubriek Comments Off on Ruimte maken om te groeien?

Nu de economie weer voorzichtig bergop lijkt te gaan, maken bedrijven weer plannen om te groeien. Veel bedrijven hebben hun processen al uitgekamd op inefficiënties en de kosten (personeel en materieel) uitgelijnd. Het lijkt dan dat er binnen de bestaande organisatie weinig ruimte is om te groeien…iedereen klaagt dat ze “vol” zitten. Enerzijds is dit een serieus signaal, maar aan de andere kant leert mijn ervaring dat er altijd lucht zit in een organisatie. De sleutel is niet efficiëntie, maar effectiviteit. Op basis van doelgerichtheid heeft AdMerito een Business Development Radar ontwikkeld die bedrijven helpt om meer te halen uit hun bestaande organisatie. Zo kan er ruimte gemaakt worden om te groeien. De combinatie van ruimte vinden binnen een organisatie en samen met uw mensen deze ruimte invullen om groei te realiseren is de kracht van de aanpak van AdMerito. Daarnaast kan AdMerito ook extra commerciële capaciteit leveren om de groei nog effectiever te maken. Wil je meer weten? Klik hier voor meer informatie.

De strategische prioriteiten van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht

Zonder rubriek Comments Off on De strategische prioriteiten van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht

Een recent onderzoek door Boer & Croon/NRC Handelsblad geeft inzicht in de belangrijkste strategische prioriteiten voor 5600 Nederlandse bedrijven. In de top 5 van strategische aandachtsgebieden staan “klanten” (natuurlijk op nummer 1), “innovatie” en een groeiende aandacht voor “groeistrategie”. Vaak zijn deze drie begrippen gekoppeld: zonder klanten geen groei. Innovatie is daarbij een belangrijke motor, waarbij niet alleen gedacht moet worden aan productvernieuwing. Innovatie is veel breder dan dat en kan in verschillende vormen tot groei en een hogere klantbeleving leiden. Business development integreert deze drie thema’s tot een logisch strategisch geheel. Wilt u meer weten over de AdMerito aanpak om klantgericht te groeien?

Klik hier voor meer informatie.

MKB kijkt weer vooruit

Zonder rubriek Comments Off on MKB kijkt weer vooruit

Uit een recente (november 2010) publicatie van het EIM blijkt dat de MKB ondernemers in de maakindustrie steeds meer durven te investeren in het ontwikkelen van nieuwe (internationale) markten en producten. Natuurlijk blijft men scherp op het verbeteren van de efficiency en het verlagen van de kosten, maar met een open oog voor de kansen die men waarneemt. Belangrijk daarbij is dat de ondernemer terughoudend blijft in het aannemen van nieuw personeel. Juist in die combinatie kan AdMerito Business Development een meerwaarde zijn: het vergroten van de kans van slagen van het business development initiatief, maar zonder gelijk te moeten investeren in nieuw vast personeel. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie.

Projectmanagement als gereedschap voor Business Development

Zonder rubriek Comments Off on Projectmanagement als gereedschap voor Business Development

Business Development kan als een “standaard” proces in een bedrijf zijn  ingebouwd, maar zeer regelmatig zijn er ook trajecten die als een project worden opgepakt. Het gaat daarbij meestal om wat grootschalige en meer risicovolle kansen, die juist niet in de bestaande dagelijkse gang van zaken kunnen worden meegenomen. Ook zijn dit vaak trajecten die met de bestaande manier van werken en capaciteit onvoldoende kunnen floreren. Hiervoor is soms additionele kennis & kunde noodzakelijk om de kans van slagen te vergroten. Één van die gereedschappen is projectmanagement. Ook daarin heeft Admerito de nodige kennis en ervaring opgebouwd, waarbij op een praktische manier de principes van projectmanagement worden benut. Meer weten? Neem contact op.

Is Business Development hetzelfde als innovatie?

Zonder rubriek Comments Off on Is Business Development hetzelfde als innovatie?

Business Development is breder dan innovatie.Bij innovatie gaat het om vernieuwende producten & diensten, terwijl Business Development ook gaat over het beter uitnutten van bestaande producten & diensten. Dit kan door nieuwe (internationale) markten te betreden en/of bestaande markten beter te benutten. M.n. het laatste element is vaak sterk onderbelicht in business development trajecten. Dat is jammer, want dit is het goedkoopste en minst risicovolle traject om je business te ontwikkelen. Vanuit een integrale en bedrijfsbrede aanpak bekijkt AdMerito samen met jou welk business development traject het meest aansluit op jouw behoeften en het snelst geld in het laatje brengt. Op die manier vergroot je de kansen op succes! Ben je geïnteresseerd geraakt? Klik hier voor meer informatie.

Samenwerken voor innovatie bij Nederlandse MKB bedrijven

Zonder rubriek Comments Off on Samenwerken voor innovatie bij Nederlandse MKB bedrijven

 Bedrijven werken steeds meer samen om innovaties en business development trajecten te realiseren. De reden hiervoor is simpel: innovaties vergen vaak nieuwe kennis en vaardigheden die binnen één bedrijf niet allemaal voorhanden zijn (overigens vaak ook niet bij grote ondernemingen). Bij het samenwerken zijn 6 basisvormen te onderscheiden: klant – leverancier – informeel – kennis instituten – systeem & “nieuwe” combinaties. Deze netwerken verschillen in complexiteit  en structuur. AdMerito heeft langjarige kennis en ervaring opgebouwd in het opzetten en rendabel maken van dergelijke netwerken. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Helpt het betrekken van klanten bij innovatie & business development trajecten?

Zonder rubriek Comments Off on Helpt het betrekken van klanten bij innovatie & business development trajecten?

Uit recent onderzoek en eigen ervaring blijkt het betrekken van klanten bij een innovatie / business development project een belangrijke sleutel tot succes. Bedrijven die de klant en zijn behoeften centraal stellen (en niet het product of de dienst) zijn veel succesvoller en winstgevender! Het argument dat de klant niet weet wat hij wil is daarbij een wijd verbreid misverstand. De klant kan vaak de oplossing van zijn behoefte niet benoemen (het beroemde voorbeeld van de mobiele telefoon), maar de behoefte zelf kent de klant zeker: het overal en altijd contact kunnen hebben met je netwerk (latent of manifest). Meer weten? Klik op deze link om met AdMerito in contact te komen.

Verbinden met AdMerito via LinkedIn?

Zonder rubriek Comments Off on Verbinden met AdMerito via LinkedIn?

Via het sociale netwerk LinkedIn kun je nu ook meer te weten komen over AdMerito en zijn oprichter Willem-Jan Kersten. Je kunt je via dit sociale netwerk ook melden om met ons verbonden te worden. Klik hier door naar de site van LinkedIn.

Disclaimer & Algemene voorwaarden
Berichten RSSLog in