Er zijn verschillende manieren om samen te werken:
1. Growth & Commercial Support Program
Vooral geschikt om uw business development & innovatie activiteiten (commerciële) capaciteit en slagkracht te geven voor succesvolle groei. Het gaat hier om een langdurige en regelmatig terugkerende vorm van samenwerking op projectbasis.
2. Interim (Project-) Manager

Vooral geschikt indien dagelijks commercieel- of projectmanagement nodig is om gezonde groei door business development & innovatie te realiseren. Hier gaat het om een tijdelijke en (zeer) intensieve vorm van samenwerking.
3. Adviseur / coach
Afhankelijk van behoefte : expertinbreng of sparringpartner bij groei(ambities) in business development & innovatie trajecten.
4. Combinaties van het bovenstaande

In samenspraak en door maatwerk wordt de best passende samenwerkingsvorm afgesproken. Daarnaast is AdMerito een ondernemer voor ondernemers ! Omdat uw resultaten voorop staan, kan uw investering mede afhankelijk zijn van het bereiken van uw groeidoelen.

Gedragscode en Algemene Voorwaarden:
Voor alle opdrachten wordt de Gedragscode van de Ooa gehanteerd. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK in Eindhoven. Klik hier om de Gedragscode en de Algemene Voorwaarden te downloaden.

Samen werken?
Klik hier om een oriënterende afspraak te maken.