De projectmatige aanpak laat zich het beste omschrijven als een geplande reis met een gedegen voorbereiding. AdMerito werkt samen met u als reisgids en reisgenoot.

Het 7 stappenplan van AdMerito:

 1. Business Development Radar®:                                                                                                                                       Een eerste radar om de mogelijkheden tot verbeteren van het rendement van uw business development activiteiten te inventariseren. Daarbij worden concrete kansen aangegeven.

 2. Kiezen van kansrijke mogelijkheden:                                                                                                                           Hier worden concrete en kansrijke richtingen voor het ontwikkelen van nieuwe business vastgelegd.

 3. Waar haalt u de tijd en mogelijkheden vandaan om nieuwe business te ontwikkelen?                          Een veelgehoorde opmerking is het gebrek aan tijd en mankracht om nieuwe business te genereren. Binnen uw bestaande organisatie is vaak tijd en mankracht te vinden door anders naar uw bedrijfsvoering te kijken. Daarnaast implementeert AdMerito samen met u de business, waardoor er commerciële capaciteit en slagkracht wordt toegevoegd op projectbasis.

 4. Business ontwikkelen en uitvoeren
  Altijd in multidisciplinaire teams en met inbreng van de klant vanaf de start, zodat commercie en techniek samen werken aan de groei. Een duidelijk stappenplan met mijlpalen en beslismomenten wordt in onderling overleg vastgelegd. Want dat zijn bewezen succesfactoren bij business development.

 5. Commerciële introductie
  Denken en doen gaan hand in hand, waarbij AdMerito ook extra commerciële capaciteit en slagkracht geeft. Want in de commerciële uitvoering schuilt een essentiële sleutel tot succes.

 6. Monitoren en bijsturen
  Door het goed volgen van de resultaten kunnen de acties bijgestuurd worden. Juist door dit in het team te doen worden ook de resultaten onderdeel van het proces.

 7. Zelfstandig nieuwe business ontwikkelen en implementeren
  Dat is altijd het uitgangspunt van de aanpak van AdMerito. Door business te ontwikkelen en uit te voeren leert u. Het is bewezen dat hoe vaker men nieuwe business ontwikkelt, hoe groter de kans op succes in nieuwe projecten wordt.

Klanten en gebruikers staan centraal
Uw (potentiële) klanten en gebruikers zijn de spil waarom het draait. Zij worden vanaf de start van het project betrokken, zodat we samen werken aan een onderscheidend en duurzaam klantenvoordeel . Ook wordt uw klant automatisch onderdeel van de ontwikkeling en zo genereert u uw eerste nieuwe business.


Betrokkenheid medewerkers uit verschillende disciplines

Zonder uw medewerkers is de reis van weinig toegevoegde waarde. Veel
aandacht besteden we aan het samen denken en doen, want daarmee wordt de verbinding van uw ambities met die van uw medewerkers gelegd. Zo werken we samen aan een gezonde groei van uw organisatie én uw medewerkers.

Samen werken aan groei
De benadering van AdMerito bestaat uit een combinatie van verschillende disciplines : business development, marketing, projectmanagement, organisatieontwikkeling en veranderkunde. Deze kennis en kunde, gecombineerd met een rijke praktijkervaring, maakt van AdMerito een ideale partner voor organisaties die (willen) groeien en daarmee een gezond fundament voor de toekomst willen leggen. Klik hier om een oriënterende afspraak te maken over een mogelijke samenwerking.